ทุกวันนี้กระแสความนิยมของผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ จากโรงงานผลิตอาหารเสริมหลายแห่ง ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามและการดูแลสุขภาพ ซึ่งถือเป็นกระแสแฟชั่นที่แพร่หลายในทุกเพศทุกวัยและเกือบทุกช่วงอายุ

ผู้คนจึงสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาใช้ได้ง่ายดายตามท้องตลาดหลายแห่ง นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานที่รับจ้างผลิตอาหารเสริมตามมาด้วย เพื่อตอบโจทย์ของผู้คนที่ต้องการเป็นเจ้าจองธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างผลิตคอลลาเจน ผลิตกลูต้า ผลิตสเตมเซลล์ ผลิตอาหารเสริมที่ช่วยลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ไปจนถึงอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มกล้าม จึงกล่าวได้ว่าธุรกิจอาหารเสริม จัดเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเติบโต และช่วยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับบรรดาเจ้าของธุรกิจและเจ้าของผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากมองในมุมผู้บริโภคแล้ว การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากโรงงานผลิตอาหารเสริม ก็ต้องมีการพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วย ว่าโรงงานผลิตเหล่านั้นมีคุณภาพ มาตรฐานหรือไม่ และที่สำคัญไปกว่านั้น คือ ต้องพิจารณาเรื่องของส่วนประกอบและสรรพคุณของสารที่นำมาใช่ในผลิตภัณฑ์ด้วย

เพราะหากหากโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีการนำสารต้องห้ามมาผสมเข้าไปในสินค้าตัวเอง มันก็สามารถสร้างอันตรายให้กับผู้บริโภคได้ หรืออาจทำให้เกิดสารพิษสะสมในร่างกาย ดังนั้น ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาใช้งาน ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสรรพคุณ การทำการตลาด การโฆษณา หรือการซื้อตามพรีเซนเตอร์ที่มานำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบการเลือกซื้อเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาเพิ่มเติมก็มีดังนี้

 

หลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จากโรงงานผลิตอาหารเสริม

นอกจากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง จากโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้ว โรงงานยังต้องมีเครื่องยืนยันว่าผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ มาแล้วด้วย ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice ) หรือหลักเกณฑ์ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ เพื่อให้โรงงานรับผลิตอาหารเสริม มีแนวทางปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันทั่วโลก

ทั้งในเรื่องสุขลักษณะของที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารเสริม เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การบำรุงรักษา เรื่องของความสะอาด ไปจนถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรในโรงงาน และมาตรฐาน HACCP ซึ่งจัดเป็นมาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคอาหารเสริมนั้น ๆ โดยโรงงานรับผลิตอาหารเสริมทุกแห่ง ต้องมีกระบวนการต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วย ดังนี้

1.การวิเคราะห์อันตรายจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

2.การวิเคราะห์ ทดสอบทางห้องปฏิบัติกาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

3.การกำหนดค่าเป้าหมายของคุณภาพด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

4.การจัดทำระบบบันทึก และเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการค้นหาเมื่อจำเป็น