6 เฉดสีที่กำลังจะเป็นเทรนด์โลกในปีหน้า มีดังนี้
.
1. SURF THE WEB น้ำเงินใหม่ในรอบ 200 ปี
2. BEERROOT PURPLE กลุ่มสีชมพูอมม่วงที่สะท้อนคุณค่าของความอุดมด้วยธรรมชาติ
3. GOLDEN BROWN สีน้ำตาลทองที่สะท้อนถึงการเชื่อมโยงกับอดีตและมรดกของพื้นที่
4. BAKED CLAY กลุ่มสี Terracotta เทรนด์สีที่สืบเนื่องมาจากปี 2019 มาจนถึงปี 2020
5. NEO MINT เป็นการผสานกันของเทคโนโลยีและธรรมชาติ และยังเป็นตัวแทนของความเป็นกลางทางเพศ
6. OLIVE DRAB

แต่ละสีมีเหตุผลที่ต่างกันไป ไม่ได้เลือกตามอำเภอใจแต่เป็นการดูจากเทรนด์โลกที่น่าจะเกิดขึ้นในปีหน้า ขอบคุณ Thailand Creative & Design Center(TCDC) ที่จัดทำรายงานดีๆมาให้เราได้อัพเดทความรู้ทุกปี

อ่านฉบับเต็มและที่มาได้ที่
https://www.everydaymarketing.co/…/6-shades-of-color-tren…/…