การเลือกซื้ออาหารเสริมสำคัญอย่างไร

อาหารเสริมเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน นับว่าเป็นเทรนด์สุขภาพที่กำลังมาแรงกันเลยทีเดียว เช่น คอลลาเจน, อาหารเสริมลดน้ำหนัก เนื่องจากความสะดวกในการรับประทาน อีกทั้งคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ที่ผู้คนหันมาให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ทุกวันนี้อาหารเสริมมีให้เราได้เลือกซื้อมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีวิธีการเลือกซื้อเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อร่างกาย และเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเอง    เรามาดูกันว่าวิธีการเลือกซื้อนั้นมีอะไรบ้าง

 

วิธีการเลือกซื้ออาหารเสริมอย่างปลอดภัย

 

1.มีการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็น คอลลาเจน, อาหารเสริมลดน้ำหนัก ต้องเลือกที่มี อย. อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา รวมถึงได้มาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice) ที่เป็นตัวการันตีมาตรฐานของอุตสาหกรรมในการผลิตยาและอาหารเสริม

2.เลือกอาหารเสริมที่ตรงกับความต้องการของร่างกาย

การเลือกอาหารเสริมจะต้องเลือกอาหารเสริมที่ตรงกับความต้องการของร่างกายเป็นหลัก โดยจะต้องรู้จักตัวเองและความต้องการของร่างกายว่า ร่างกายของเรานั้นต้องการสารอาหารประเภทใดเป็นหลัก นั่นคือ เพศ วัย และสิ่งที่ร่างกายของเราขาดไปนั้นเป็นสารอาหารส่วนใด วิตามิน แคลเซียม หรือแร่ธาตุ

 

3.ส่วนประกอบและปริมาณที่เหมาะสม

จากนั้นศึกษาปริมาณความเหมาะสมที่ร่างกายจะต้องรับในแต่ละวัน และดูว่าส่วนประกอบในอาหารเสริม เช่น คอลลาเจน, อาหารเสริมลดน้ำหนัก นั้นมีอัตราส่วนและส่วนประกอบอะไรบ้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบว่าปริมาณที่เราทานเข้าไป คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ RDA หรือ ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้รับประทานต่อวัน

4.ศึกษาการรับประทานให้ถูกต้อง

อาหารเสริมแต่ละประเภทต้องศึกษาการรับประทานให้ถูกต้องและถูกวิธี เพื่อให้ปลอดภัย ดูว่าควรรับประทานช่วงเวลาไหน เช่น ก่อนอาหารหรือหลังอาหาร

 

5.ไม่ตามกระแสและเลือกของถูก

การเลือกซื้ออาหารเสริมไม่ควรเลือกซื้อตามกระแส เช่น คอลลาเจน, อาหารเสริมลดน้ำหนัก ที่มีเป็นจำนวนมากและเลือกสินค้าที่ราคาถูกเพียงอย่างเดียว แต่ควรเลือกที่คุณภาพและสินค้าที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริง โดยเลือกและศึกษาที่มาของสินค้ารวมถึงโรงงานที่ผลิตเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าปลอดภัยจากการบริโภค

 

ในการเลือกซื้ออาหารเสริม สิ่งสำคัญที่คนเราจะต้องให้ความสำคัญมากกว่าตามกระแสหรือราคาถูก สิ่งนั้นคือคุณภาพและคุณประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับ ได้รับการตรวจสอบจาก อย. การรับรองจากองค์การอาหารและยา ศึกษาการรับประทาน และรับประทานให้ตรงกับความต้องการของร่างกายในปริมาณที่เหมาะสม